Een Toiletblok Ambi Pur navulling tea tree en pine koop je bij All Office Kuipers BV Een Toiletblok Ambi Pur navulling tea tree en pine koop je bij All Office Kuipers BV

Toiletblok Ambi Pur navulling tea tree en pine

Productnummer: 890154
Minimum afname: 1
Prijs per: blister
€ 6,75 € 8,17 incl. BTW

Op voorraad

Levertijd: 1-3 werkdagen

Logo

Omschrijving

  Losse wc-blokken.

  Reinigende werking bij iedere spoeling.

  Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder.

  Veiligheidsinformatie:

  Buiten het bereik van kinderen houden.

  Bij contact met de huid met veel water wassen.

  Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

  Niet inslikken.

  Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

  Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval.

  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Gevarenaanduiding;

  H315 veroorzaakt huidirritatie.

  H319 veroorzaakt oogirritatie.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Specificaties

Voorraad: 84
Lengte: 159 mm
Breedte: 95 mm
Hoogte: 52 mm
Gewicht: 206 gr
Volume: 785
Merk: Ambi Pur
Garantie: 24 maand
Vorm: Blok
Reservevulling: Ja
Commerciële kleurnaam: Groen
Soort Huishoudschoonmaakmiddelen: Toiletblok
Kleur: Groen

Gerelateerde producten  Gerelateerde producten